iOS, Android, Windows Phone

 • Android aplikacija Paket 3

  KN8.470,00HRK Odjednom
  Naruči

   • Dizajn Aplikacije cca 10 h, cca 2 000 kn

   • Izrada web aplikacije cca 12 h, cca 2 470 kn

   • Izrada mobilne android aplikacije cca 12 h, cca 2 000 kn

   • Programiranje Backend API-a cca 10 h, cca2 000 kn

   • Izrada, Testiranje, Objava aplikacija - godišnje 600 eura jednokratno..nije uračunato u cijenu

   • Avans 50% od cijene

 • Android aplikacija Paket 2

  KN10.000,00HRK Odjednom
  Naruči

   • Dizajn Aplikacije cca 15 h, cca 2 500 kn

   • Izrada web aplikacije cca 18 h, cca 2 500 kn

   • Izrada mobilne android aplikacije cca 18 h, cca 2 500 kn

   • Programiranje Backend API-a cca 20 h, cca2 500 kn

   • Izrada, Testiranje, Objava aplikacija - godišnje 600 eura jednokratno..nije uračunato u cijenu

   • Avans 50% od cijene

 • Android aplikacija Paket 1

  KN30.000,00HRK Odjednom
  Naruči

   • Dizajn Aplikacije cca 20 h, cca 6 000 kn

   • Izrada web aplikacije cca 30 h, cca 9 000 kn

   • Izrada mobilne android aplikacije cca 25 h, cca 7 500 kn

   • Programiranje Backend API-a cca 25 h, cca 7 500 kn

   • Izrada, Testiranje, Objava aplikacija - godišnje 600 eura jednokratno..nije uračunato u cijenu

   • Avans 50% od cijene