اخبار

Apr 4th Obavijest korisnicima
Zbog preseljenja i podešavanja mreže bilo je kraćeg prekida korištenja usluge i prebacivanja na SSD diskove molimo sve korisnike za
razumijevanje.
Sve usluge zbog dizanja brzine na 20Gbps vezi up/down podigli smo cijenu korištenjem istih.
Admin.